SU ATIKSU ANALİZLERİ

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin, alanında uzman personeller tarafından Su ve Atıksu Numune Alımı, Su ve Atıksu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

PH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık Tayinleri
Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde,
Toplam Çözünmüş Madde, Çökebilir Katı Madde Tayinleri
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
Amonyak Azotu Tayini
Amonyum Azotu Tayini
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Bulanıklık Tayini
Renk Tayini
Sertlik Tayini
Yağ ve Gres Tayini
Krom +6 Tayini
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Sülfür Tayini
Sülfat Tayini
Alkalinite Tayini
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini

su