Selçev

Selçev Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı çevre kapsamında ölçümler yapmak amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Çevresel analizler ve ölçümler konusunda tüm sanayi kuruluşlarına hizmet vermektedir.
Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuştur ve uzman kadrosuyla çevre mevzuatı kapsamındaki ölçümlerin yapılması ve raporlandırılmaları konularında uluslararası standart ve normlara uygun hizmetler vermektedir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 09.11.2018 tarihinde akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.01.2019 tarihinde Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiştir.
Laboratuvarımızda belgelerimiz ekinde bulunan parametreler ile ilgili olarak Emisyon İmisyon ölçümleri ve Su Atık Su analizleri yapılmaktadır. Ayrıca iş birliği kapsamında Gürültü ölçümleri ve İş Hijyeni Ölçümleri yapılabilmektedir.