İMİSYON (TOZ) ÖLÇÜMLERİ

Hava Kalitesi, İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir. Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde bulunan ve/veya kirlilik yükü büyük olan tesisler, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin Ek-2’si kapsamında hava kalitesi ölçümlerini yaptırmakla yükümlüdür.
Laboratuvarımızda hava kalitesi ölçümleri kapsamında aşağıdaki parametrelerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Partikül Madde (PM10) Tayini
Çöken Toz Tayini
Hava Kalitesi Modellemesi

4444