GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan sanayi tesisleri akustik rapor hazırlatmak ile yükümlüdür. Kapsamda yer almayan işletme ve tesisler, imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri ve benzeri yerler için ise çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmalıdır. Laboratuvarımız işbirliği kapsamında aşağıdaki ölçümleri gerçekleştirmektedir.
Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlanması
Akustik Ölçümleri, Haritalanması ve Raporlanması
Titreşim Ölçümleri ve Raporlanması

adaas