EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucu oluşmuş ve tesisteki baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Laboratuvarımız tarafından bacadan atılan atık gaz ölçümlerinde aşağıdaki listelenen parametreler için hizmet verilmekte ve raporlandırılması yapılmaktadır.
Toz Tayini
Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, Nox) Tayini
İslilik Tayini
Nem Tayini
Sıcaklık Tayini
Hız ve Kütlesel Debi Tayini
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini
Fosforik Asit (H3PO4) Tayini
Nitrik Asit (HNO3) Tayni
Sülfirik Asit (H2SO4) Tayini
Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini
Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
Klor (HCl) ve Flor (HF) Tayini
Halojenli Bileşikler (HCl, HF, HBr, Cl2, Br2) Tayini
Ağır Metal ( Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Fe, Mg, Ca, Sr, Sn, V) Tayini
Poliklorlu Bifeniller (PCB) Tayini
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
Amonyak (NH3) Tayini
Siyanür (HCN) Tayini
Altı Değerlikli Krom (Cr+6) Tayini
Formaldehit (CH2O) Tayini

pexels-photo-247763-1024x682